Archief op 12 mei 2018

AVG ook voor fotografen?

Fotografeer jij in opdracht mensen, bijvoorbeeld tijdens een wedding? Dan ken je natuurlijk het auteurs- en portretrecht. Maar besef je, dat je óók dan toch nog moet voldoen aan de verplichtingen vanuit de AVG? Het is belangrijk om vast te leggen: Op welke wijze je, naast de foto’s, overige persoonsgegevens verwerkt en bewaart? Welke afspraken je hebt met andere organisaties zoals webhosting provider of Cloud-dienstverlener? Hoe je omgaat met de gegevens van je klanten. Dit kan

Hoe serieus moeten we “die AVG” nu eigenlijk nemen?

“Even serieus? Denk je dat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes gaat uitdelen aan kleinere organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en ZZP’ers? De focus zal gelegd worden op grotere ondernemingen. Kleinere organisaties hoeven geen angst te hebben, toch?” Hmm, is dat zo? We hebben geen glazen bol om dit te bevestigen, wel hebben we allemaal zo onze vermoedens. Laten we in het kort enkele factoren benoemen. De overheid draagt de verantwoordelijkheid om burgers op de hoogte te brengen