AVG ook voor fotografen?

Fotografeer jij in opdracht mensen, bijvoorbeeld tijdens een wedding? Dan ken je natuurlijk het auteurs- en portretrecht.

Maar besef je, dat je óók dan toch nog moet voldoen aan de verplichtingen vanuit de AVG?

Het is belangrijk om vast te leggen:
Op welke wijze je, naast de foto’s, overige persoonsgegevens verwerkt en bewaart?
Welke afspraken je hebt met andere organisaties zoals webhosting provider of Cloud-dienstverlener?
Hoe je omgaat met de gegevens van je klanten. Dit kan je kenbaar maken met een privacyverklaring op je website of op (invul)formulieren? (klant moet vooraf jouw beleid weten).

Wil je meer hierover weten? Neem contact met ons op via 085 – 0606 086 of gebruik het invulformulier op de website. Je kan ook mailen naar: info@dpcompliance.nl

 

Hoe serieus moeten we “die AVG” nu eigenlijk nemen?

“Even serieus? Denk je dat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes gaat uitdelen aan kleinere organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en ZZP’ers? De focus zal gelegd worden op grotere ondernemingen. Kleinere organisaties hoeven geen angst te hebben, toch?”

Hmm, is dat zo? We hebben geen glazen bol om dit te bevestigen, wel hebben we allemaal zo onze vermoedens. Laten we in het kort enkele factoren benoemen.

  1. De overheid draagt de verantwoordelijkheid om burgers op de hoogte te brengen van nieuwe wetgeving, dus ook de AVG. Toch lijkt het erop dat een minderheid van MKB de gevolgen kent die de AVG per 25 mei 2018 met zich meebrengt.
  2. MKB ondernemers hebben vast wel gehoord over de AVG, maar gaan er vanuit dat deze niet voor hen van toepassing is.
  3. De Nederlandse “Privacywaakhond” zou te klein zijn voor het kunnen handhaven van de nieuwe privacywetgeving. Organisaties hoeven dus geen angst te hebben voor boetes.

Toch speelt er nog wat anders mee. Speciaal voor organisaties die denken dat er geen actie nodig is en het allemaal wel goed komt, kan dit via een praktijkvoorbeeld logisch worden gemaakt.

Praktijkvoorbeeld

Makelaar X biedt een leuke woning aan. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, is inschrijving vereist. Dit gebeurt digitaal aan de hand van een inschrijfformulier en het aanleveren van enkele persoonlijke documenten. Denk hierbij aan gevoelige informatie zoals je privé status, je salarisspecificaties, belastinggegevens etc. De gegevens zijn verplicht voor inschrijving. Toch druk je met enige aarzeling op de “Send” button. Want ondertussen vraag je je af hoe Makelaar X je persoonsgegevens bewaart en welke gegevens worden gedeeld met de (onbekende) verhuurder. Je neemt contact op met Makelaar X om te vragen of je gegevens wel goed zijn aangekomen. Je hebt immers geen ontvangstbevestiging ontvangen, ook geen bewijs van inschrijving.

De telefoniste vertelt jou dat de inschrijving binnen een paar dagen is geregeld. Of de gegevens binnen zijn gekomen, weet ze niet, “maar het komt allemaal goed”. Uiteindelijk zie je een paar weken later dat de woning inmiddels is verhuurd. Ondertussen heb je geen bewijs van inschrijving ontvangen of iets dergelijks. Je hebt er spijt van dat je je “privacy” op deze wijze hebt gedeeld.

Versterking grondrecht

Met de komst van de AVG wordt een belangrijk grondrecht van burgers versterkt. Burgers hoeven zich niet langer machteloos te voelen, maar kunnen straks organisaties verplichten om inzage te verlenen in hoe zij met hun gegevens omgaan, hoe lang deze worden bewaard en op welke wijze ze zijn beveiligd. Houdt de organisatie, in dit geval de Makelaar, zich niet aan de verplichtingen vanuit de AVG, dan kan de burger naar de rechter stappen of de klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is dat de moeite allemaal waard?

Nu is de vraag, heeft de burger het er voor over om een big deal hiervan te maken? Dat is per situatie anders en ligt aan de ernst van de zaak. Maar wat wel meespeelt is dat de betrokkene in praktijkvoorbeeld met ingang van 25 mei 2018 op zoek gaat naar een andere makelaar. Een makelaar die wél conform de AVG werkt, die wél transparant is over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaat.

Is er een privacyverklaring op de website of inschrijfformulier? Je hoort toch te weten wat er met je persoonsgegevens gebeurt?

“Even serieus”

Organisaties doen er goed aan hier even bij stil te staan. Niet zozeer vanwege een boete van de toezichthouder, maar vanwege een goed ondernemerschap en het behouden van goede reputatie en naamsbekendheid. Je toont met een  privacyverklaring niet alleen aan in hoeverre je AVG compliant bent, maar toont hiermee ook aan dat je de privacy van je klanten respecteert!

Privacyverklaring

Heeft u nog geen privacyverklaring? In de maand mei helpen wij u met het opstellen van een privacyverklaring voor op uw website voor € 49 excl. btw. Kijk voor meer informatie op Privacyverklaring.