Versie 1- 05.2018

Privacy Statement DP Compliance

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden. Wij verwerken bewust zo min mogelijk persoonsgegevens van u en hebben diverse maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit Privacy Statement is van toepassing als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In dit statement kunt u per situatie lezen welke gegevens wij verzamelen en voor welke doelen. Ook wordt hierin vastgelegd hoe lang wij de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Ook kunt u uw rechten hierin lezen.

Lees dit Privacy Statement goed door zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

DP Compliance
Forint 32
8253 GB Dronten
085  0606 086
info@dpcompliance.nl
www.dpcompliance.nl

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Indien u het contactformulier invult of telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt: 

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt

Indien u klant bij ons wordt: 

 • NAW
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doeleinden en reden 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of telefonisch/schriftelijk op eigen initiatief hierom verzoekt.
 • Om diensten aan u te verlenen middels een overeenkomst.
 • Voor administratieve handelingen vanwege wettelijke verplichtingen, zoals vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 • Voor het verbeteren van onze website en ons aanbod van diensten af te stemmen op voorkeuren, waarbij u ons van tevoren toestemming verleent.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor onze administratie (NAW-gegevens): 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (Wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
 • Persoonsgegevens die worden vastgelegd in producten zoals het verwerkingsregister, privacyverklaring en of overige documenten die met u zijn overeengekomen voor de uitvoering van onze diensten: 2 jaar vanaf de afronding van de dienst. Wij hanteren bewust dit termijn en zijn van mening dat dit is verantwoord vanwege de aard van onze diensten die betrekking hebben op nieuwe wetgeving (AVG) en de toekomstige ontwikkelingen hieromtrent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien het toch voorkomt dat wij andere organisaties vragen om uw persoonsgegevens in onze opdracht te verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met WebRuimteHosting. Deze organisatie verzorgt de hosting (opslag) van de website en de persoonsgegevens die daarmee worden verwerkt.

Cookies

Voor het verbeteren van uw gebruikerservaring van onze website gebruiken wij een sessie cookie, dat geen inbreuk maakt op uw privacy en noodzakelijk is voor een goede werking van de website.   Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet. Dit gebeurt op basis van uw toestemming. Ook gebruiken wij cookies voor het verzamelen van statistieken. U kunt zich voor deze cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien u meer wilt weten over cookies, kunt u ons Cookie beleid raadplegen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan integer en veilig om met uw persoonsgegevens en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld onze website versleuteld met een SSL-encryptie (Secure Socket Layer), zodat gegevens via de website worden verstuurd niet zomaar kunnen worden onderschept. (De SSL-encryptie kunt u herkennen aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’ en een groen slotje).

Daarnaast hebben wij ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Firewall. Uw persoonsgegevens worden, zowel fysiek als digitaal, beveiligd door ons opgeslagen.

Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  met ons op via de contactgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzagerecht in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • Het recht tot correctie van foutieve persoonsgegevens;
 • Het recht tot verwijdering van verouderde persoonsgegevens;
 • Het recht tot intrekken van uw toestemming;
 • Het recht tot gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens;
 • Het recht tot bezwaar tegen een bepaald gebruik.

U kunt van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via onze contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon verstrekken, aanpassen of verwijderen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Het is van belang dat u in deze kopie uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart maakt. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Links

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie leest u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Slotopmerking

Wij behouden ons het recht voor het aanpassen van dit Privacy Statement. Op onze website wordt altijd de meest recente versie beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt in de naam van het statement vermeld.