Werkt u samen met andere organisaties of besteedt u de verwerking van persoonsgegevens uit aan anderen, zoals een salarisadministratiekantoor of ICT-bedrijf? Dan bent u als verwerkingsverantwoordelijke verplicht hier afspraken over te maken met de verwerker. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

Is een verwerkersovereenkomst verplicht?

Het antwoord is “ja”, als u gebruik maakt van verwerkers. De AVG benoemt dat er een schriftelijke overeenkomst moet worden gesloten met alle verwerkers! Dit hoeft niet in een apart document, maar kan ook worden verwerkt in de hoofdovereenkomst of algemene voorwaarden.

Twijfelt u over de verplichting een verwerkersovereenkomst te sluiten? Heel logisch, de AVG is geen makkelijke materie! Neem voor de zekerheid contact met ons op.

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst bevat onder meer (verplicht) een aantal zaken:

  • het onderwerp van de verwerking;
  • de duur van de verwerking;
  • de aard en het doel van de verwerking;
  • het type persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen waarover u informatie hebt;
  • de rechten en de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Daarnaast worden er onder andere eisen aan de overeenkomst gesteld ten aanzien van:

  • beveiliging van de persoonsgegevens;
  • vernietiging van de persoonsgegevens na beëindiging van de verwerkersovereenkomst;
  • de zekerheid dat de verwerker alleen persoonsgegevens verwerkt onder de schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • geheimhouding.

Controle check van uw bestaande verwerkersovereenkomst?

Bent u al in het bezit van een verwerkersovereenkomst? Dan is het zinvol om deze juridisch te laten toetsen. Niet alle verwerkersovereenkomsten zijn juridisch waterdicht. Boetes en claims kunnen het gevolg zijn. U kunt dit voorkomen.

Wilt u meer weten hierover? Neem dan gerust contact met ons op via 085  0606 086 of gebruik het invulformulier op de website. U kunt ook mailen naar: info@dpcompliance.nl.