Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten, ook wel verwerkingsregister genoemd, bij te houden.

Verplicht gebruik verwerkingsregister

Als uw organisatie minder dan 250 personeelsleden heeft, geldt er in principe een vrijstelling voor het bijhouden van een verwerkingsregister, tenzij het gaat om:

  1. Risicovolle verwerkingen;
  2. Structurele verwerkingen;
  3. Verwerkingen van bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens.

In de praktijk zullen (vrijwel) alle organisaties verplicht zijn de verwerking van persoonsgegevens in een register bij te houden. Dit omdat binnen een organisatie altijd wel sprake is van structurele verwerkingen m.b.t. klant-, leverancier- of personeelsgegevens.

Waarom is een verwerkingsregister nodig?

Ten eerste is het verwerkingsregister van belang om te kunnen aantonen dat u de verplichtingen vanuit de AVG naleeft. U dient hierin bij te houden welke persoonsgegevens u gebruikt, voor welk doel, waar en hoe u ze opslaat en met wie u ze eventueel deelt.

Daarnaast hebben personen van wie u gegevens verwerkt (betrokkenen) het recht u te vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen. Het register is een belangrijk hulpmiddel om aan deze verplichting te voldoen.

Een verwerkingsregister is in iedere organisatie anders!

Elke organisatie is anders, het verwerkingsregister dus ook. U volstaat meestal niet met het “knippen-en-plakken” van een voorbeeldregister op Internet. Als u register niet of onvoldoende voldoet aan de eisen van de AVG kunt u geconfronteerd worden met boetes vanuit de toezichthouder.

Voorkom problemen. DP Compliance kan u adviseren bij het opstellen van een verwerkingsregister dat passend is voor úw organisatie!

Maak een afspraak voor een Gratis AVG-intake

Bent u benieuwd naar de kosten? Dit is geheel afhankelijk van het aantal en soort verwerkingsactiviteiten binnen uw organisatie. Tijdens een vrijblijvend en gratis AVG-intake, wordt een inventarisatie gemaakt. Neem gerust contact met ons op via 085  0606 086 of gebruik het invulformulier op de website. U kunt ook mailen naar: info@dpcompliance.nl.